index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Консултации по техническо законодателство, Европейски директиви, 

СЕ и СО маркировка

Поради въвеждането на европейските директиви като наредби в българското законодателство, на преден план излязоха консултациите по Европейско техническо законодателство, а по-конкретно маркировката СЕ и СО.   Знакът СЕ е знак за безопасност на продукцията. Той удостоверява, че даден продукт отговаря на техническите изисквания за безопасност. Знакът е задължителен за всички стоки, обхванати от Новия подход на техническо регламентиране в ЕС. 

Част от продуктите обхванати от директивите на Нов подход са битова техника, електрически инструменти за домакинството, осветителни тела, отоплителни уреди, офис техника, строителни продукти, машини, детски играчки и т.н. Това означава, че тези стоки, които се пускат на Единния европейски пазар, трябва да са маркирани със знак СЕ.

На този етап за българския пазар е валидна маркировката СО.

                                     wpe3.jpg (3098 bytes)

Консултацията, която можете да получите от нас е свързана с:

  • Определяне на приложимото европейско техническо законодателство

  • Под кои директиви попада произвежданият продукт

  • Кои са хармонизираните стандарти към тези директиви, на базата на които да се проведе изпитването

  • Проучване на възможностите за изпитване и сертифициране на продуктите в България и извън страната; изискване на оферти от лаборатории

  • Консултация по износа

обратно