index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Искане на оферта за разработване на НАССР

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО НАССР

 НАССР (анализ на рисковете и критичните контролни точки) е система за контрол и управление на безопасността на храните и е международно призната и внедрена в ЕС и САЩ. Тази система набляга на превантивния контрол на суровината и контрол върху производствения процес, а не контрол върху крайния продукт. НАССР системата е насочена към идентифициране на потенциалните рискове и тяхното елиминиране или намаляване до приемливо равнище, така че да не провокират възникването на реални проблеми. НАССР системата удачно може да бъде интегрирана и със системите за управление на качеството, отговарящи на серия от стандарти ISO 9000. Внедряването на НАССР система повишава доверието във фирмата производител сред потребителите и я защитава при конфликт на интереси.

 

 Етапи на НАССР 

обратно