index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Искане на оферта за разработване на ISO 14000

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ISO 14000

 Семейството ISO14000 не са технически стандарти, нито стандарти за качеството на продукта (услугата). Той е международен стандарт, описващ основните принципи и изисквания за управление на околната среда, позволяващи на организацията да формулира политика и цели, вземайки предвид законовите изисквания и информацията за значимите въздействия върху околната среда.
Основният стандарт, по който се изгражда системата за управление на околната среда е ISO 14001 "Системи за управление на околната среда”.

Системата за управление на околната среда може да се разглежда като организираща рамка, която непрекъснато се следи и периодично се преразглежда, за да се осигури ефективно насочване на дейностите на организацията, свързани с околната среда.

 

Съществуват пет основни принципа, към които трябва да се придържа една организация, внедрила ISO 14001:

  • Ангажираност и политика
  • Планиране
  • Внедряване
  • Измерване и оценка
  • Преглед и подобряване

 

Какви предимства предоставя внедряването на ISO 14001?

  • Чрез тази система фирмите износителки декларират своята грижа за околната среда, намалявайки замърсяването  и неблагоприятното въздействие върху нея

  • Внедряването и в редица производствени предприятия води и до по-добри финансови резултати, като се спестяват средствата свързани с намаляване на отпадъците, вредните емисии и т.н.

  • Надеждността на тази система предполага намаляване на отговорностите на организациите, обема на глобите и застраховките, както и постигане на съответствие с изискванията на законодателството

 Системата за управление на околната среда може удачно да бъде интегрирана и със системите за управление на качеството, отговарящи на серия от стандарти ISO 9000 и ISO 18001.

обратно