index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Въпросите си можете да задавате тук:

Име и фамилия:

 Организация

Телефон

 Е-mail: 

    Моля, да ни извините, формата ще работи много скоро...

 

 

Какво е ISO 9000? 

 • международен стандарт

 • консенсус по въпросите на добрата управленска практика

 • изпробвана рамка за прилагане на системния подход при управлението  на процесите и дейностите в една организация, така че те да водят до продукт, който отговаря на очакванията на клиента

 • възможност за подобрение

 • “Казваме какво ще направим, правим го, после проверяваме дали сме го направили добре. Документираме всичко, така че да можем да преглеждаме системата периодично, за да видим дали не можем да работим още по-добре”

 

Основни заблуди при сертифициране по ISO 9000 

 • Сертификатите се издават или се контролират от ISO (Международната организация по стандартизация). Това не е вярно!                                  Сертификатите се издават от независима сертифицираща организация (органи по сертификация). Към момента в света действат около 570 такива органи

 •  Сертификатите са задължителни. Не, не!                                                               Системата за управление на качеството може да бъде внедрена само с цел повишаване на ефективността, без да бъде сертифицирана.

 

Кои са основните предимства, които носи стандартът ISO 9000? 

Клиентите получават продукти, които: 

 • съответстват на техните изисквания 

 • са доставени точно когато от тях има нужда  

 • на които може да се разчита     

 • могат да бъдат поддържани 

Хората в организацията, която внедрява стандарта имат: 

 • по-добри условия на труд

 • повишено удовлетворение от работата

 • по-добри здравни условия и безопасност

 • по-ясни задължения и отговорности в работния процес 

Собствениците на организацията ще са удовлетворени от: 

 • по-висока възвръщаемост от инвестициите

 • по-добри оперативни резултати

 • по-голям пазарен дял

 • по-високи печалби

 

Кои са основните недостатъци на сертифицирането по ISO 9000? 

 • Високи разходи за получаване и поддържане на сертификата 

 • Процес, който отнема много време 

 • Сериозни трудности при внедряването 

 • Съпротива от страна на организацията и персонала на организацията на промяната 

 • Повече документация 

обратно