index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

ПОСЛЕДНИТЕ НИ ПОСТИЖЕНИЯ!

ББЦУК ЕООД, който вече десет години консултира и обучава български фирми в областта на управлението и техническите изисквания, има  голям брой сертифицирани свои клиенти по стандартите от серията ISO 9000, системи за безопасност в хранителновкусовата промишленост НАССР, биологично производство и др.

Ето някои от нашите клиенти получили сертификат:

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ISO 9001:2000

СВС 98 ЕООД – гр. София (РОСОтм)

Интегрирана система ISO 9001:2000 и НАССР.

Производство, преработка и продажба на прясно охладено, замразено птиче месо и субпродукти от птици.

Сертифицираща организация - Moody International.    

 

Рила СНМ ООД – гр. Рила

Производство и търговия на метални съдове за сметосъбиране и метални изделия.

Сертифицираща организация - Moody International.    

 

ЛИК - Пенков, Марков и партньори ООД – София

Обслужване на български и чуждестранни корпоративни клиенти чрез предоставянето на комплексни правни услуги и консултации във всички важни области на правото, свързани със стопанството.

Сертифицираща организация - BVQI - България  

 

Водстрой АД – Видин

 • Инженеринг, строителство на промишлени, хидротехнически, граждански обекти, благоустрояване и ВиК. 

 • Производство на бетон, бетонови и варови р-ри, бетонови и стоманобетонови изделия.

 • Производство на стъклопакети и дограма

 • Производство на арматура

Сертифицираща организация - Moody International.  

 

Българска търговско-промишлена палата - София

Организацията представлява и предоставя услуги на бизнеса. 

 • Членство, водене на единен търговски регистър

 • Представляване и защита на интересите на членовете

 • Предоставяне на информация, касаеща бизнеса

 • Организиране на семинари, бизнес срещи, борси, делегации, съвети, изложби и панаири

 • Предоставяне на консултации, услуги и преводи 

 • Дейности на ЕАN - България 

 • Управление и осъществяване на проекти

 • Издаване на периодични и непериодични издания 

 • Решаване на търговски спорове

 • Управление на връзките с РТПП.  

Сертифицираща организация - SGS, Yarsley.  

 

 

Телстрой инженеринг ООД - София

Фирмата осъществява телекомуникационно и енерго строителство.

Сертифицираща организация - ÖHMI EuroCert.

 

Д-А ООД – София

Интегрирана система ISO 9001:2000 и НАССР.

Предприятие за таблетиране и опаковане на подсладители.

Сертифицираща организация - Moody International.  

 

 

АСМ 2 ООД – София

Организацията осъществява търговия с химическа и медицинска апаратура.

Сертифицираща организация - Moody International.  

 

 

Геотехмин консулт и инженеринг ООД – гр. София.

 Осъществява проучване, проектиране, строителство и ремонт на промишлени обекти, гражданско строителство; концесионни анализи; технико-икономически обосновки и ОВОС; геоложки и хидрогеоложки проучвания; недвижими имоти. 

Дружеството беше сертифицирано от SGS, Yarsley.   

Белуга АД – Видин

Предприятие за преработка на есетрови риби и рибни продукти от тях.

черен зърнест хайвер

филе от есетрови риби

рибен  силаж

Фирмата изнася продукция за САЩ и Япония.

Сертифицираща организация - Moody International.  

 МВМА АД – гр. Левски

Шивашко предприятие, произвеждащо военно и защитно облекло за българския и чуждия пазар.

Дружеството получи сертификат от SGS, Yarsley.

 

 Стоун Компютърс АД - София

Доставка на цялостни IT системи и решения за българските институции, фирми, интернационални компании. Проектиране, разработка и интегриране на индивидуални информационни решения. Внедряване на Мениджмънт информационни системи от висок клас. Проектиране и доставка на модерни мрежови и комуникационни системи за пренос на видео, глас и данни. Дистанционна диагностика и администриране. Сервизиране и поддръжка.

Дружеството е сертифицирано от Moody International.

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО ISO 9001:1994

 Обособена част от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН – София

Сертифициран от OQS, Австрия.

Стройкомбинат-М АД - гр. Стара Загора

Организацията е сертифицирана от OQS, Австрия. 

"Прогрес" АД - гр. Стара Загора

Сертификат - OQS, Австрия. 

"ЗСК Боруй" АД - гр. Стара Загора

Сертификат - OQS, Австрия. 

 

СИСТЕМА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 

ЕТ “Краси –МС” – гр. Банско

Единственото предприятие със сертификат за биологично производство в България.

Фирмата е производител на биологични продукти:

Сладко от горски ягоди

Сладко от червени боровинки;

Сладко от черни боровинки

Сушени гъби манатарки

Предприятието беше сертифицирано от SGS, Yarsley.

обратно