index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Нашият четиристъпков модел

Защо да изберете нас

Открити семинари

Искане на оферта за провеждане на вътешнофирмено обучение

 

ВЪТРЕШНОФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Обучението на персонала е най-голямата инвестиция в днешната променяща се и конкурентна среда.

Вътрешнофирмените обучения като форма допринасят за диагностицирането и разрешаването на реални проблеми в организациите.  Чрез тях се постигат по-добри резултати.

Предлагаме Ви следните възможности за обучение на персонала във Вашата организация:

 

Нашият 4-стъпков модел за ефикасно обучение
“BBQC”!

 

1. АНАЛИЗ:         

Проучване и определяне на необходимостта от обучение

 *   Формулиране на желание за обучение от организацията – насоки

*  Провеждане на интервюта, с цел получаване на максимално точна информация

*  Анализ на текущата ситуация в организацията

*  Идентификация на необходимостта от конкретно обучение 

 

 

2. ПЛАНИРАНЕ:         

Определяне на мероприятие, програма и продължителност

* Определяне на тема и вид обучение

 Осигуряване на най-добрите специалисти в съответната област

* Разработване на план-програма за теоретичната и практическата част на вътрешно-фирменото обучение, специално за Вашата фирма  

 

 

 

3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ:         

    Провеждане на обучението

* Интерактивно представяне на проблематиката по обучението

* Практически казуси, симулации, дискусии, игри

* Тестване на участниците ( при желание )

* Мониторинг за прецизното водене на обучението, с цел да се даде максимум полза за организацията - клиент    

 

 

 

4. ПРОВЕРКА:         

  Одит за проверка на ефикасността на обучението

*  Прилагане на методи и похвати за оценка на ефекта от обучението

*  Изводи и препоръки

 

Етапи АНАЛИЗ и ПЛАНИРАНЕ са напълно безплатни за Вас!

Доверете се на нашия модел и ще получите една наистина качествена услуга! 

Eтап ПРОВЕРКА се осъществява само при заявено от Вас желание

 

Защо да изберете нас?

*  Ние ще разработим вътрешнофирменото обучение според Вашите нужди и възможности

*  Програмата ще бъде съобразена с Вашите изисквания

*  Нашата цел е да подпомогнем развитието на организацията Ви

*  Винаги търсим обратна връзка от клиентите си

*  Нашият подход е успешен. Клиентите ни остават доволни и се обръщат отново към нас 

 

А, ако искате да следите отблизо тенденциите и новостите в различните сфери на управление на организацията, в европейските и български стандарти, в техническото законодателство – за Вас решението е да посетите

 

ОТКРИТИТЕ СЕМИНАРИ

на BBQC 

 

Лесно и удобно!

 Ние се стремим винаги да поднасяме нови, актуални, и интересни теми с лектори от страната и чужбина.  

BBQC е на разположение на всеки, който се интересува от този тип обучение с информация относно организация, програми и лектори.

 

обратно