index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Искане на оферта за разработване на Система за биологично производство

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 

Какво точно означава “биологичен” продукт?

“биологичен” = “биологичен по съдържание” + “произведен по биологичен начин”

“Биологично производство”

производство без изкуствени торове и пестициди

производствен процес в хармония с естествените природни процеси и ресурси

За да може да се определи един продукт като биологичен той трябва да изпълнява множество условия:

  • Поне 95% от вложените в него съставки да са биологични или да са произведени по биологичен начин

  • Да е налице доказателство, че съставките са биологични или произведени по биологичен начин, което да е прието от орган за контрол на биологични продукти – сертифицираща организация, акредитирана за такъв контрол

  • Да е налице система за управление на биологичното производство, чиято основна цел е да запазва биологичния характер на продукта от входните суровини до готовото изделие

Системата за биологично производство гарантира, че вашият продукт е биологичен.

 Елементите на системата за управление на биологичното производство са:

  • Политика по биологичното производство

  • Планиране

  • План за управление на биологичното производство

  • Контрол

  • Преглед от ръководството

 

За да бъде един продукт биологично сертифициран трябва да се сертифицира и организацията, която добива, произвежда, внася или търгува с продукта.

обратно