index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Нашата история

Нашата визия

Нашият екип

Кога да се обърнете към нас

Как ще Ви помогнем

Нашата история

Българо-баварски център за управление на качеството е създаден през септември 1996 год. от БТПП и Баварския Център по мениджмънт Изток – Запад (ОВЦ). Центърът започва развитието си с обучение по внедряване на системи за управление на качеството по ISO 9000. Вследствие на тази инициатива са обучени специалисти, които сътрудничат на Центъра в областта на консултациите по ISO 9000.

Нашата визия

Ние се стремим чрез изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите партньори да предоставим качествени, навременни и полезни услуги, които да подпомагат развитието на нашите клиенти. 

Нашият екип

Нашият екип е нашето най-голямо предимство.

Нашият екип е изграден от ерудирани и опитни инженери и икономисти, които са утвърдени експерти в своята специалност в различни сектори на стопанската дейности и със сериозен опит в областта на управление на качеството, разработването, внедряването, одитирането и поддържането на системи за управление на качеството.

Всички от тях притежават сертификати от международно признати и акредитирани организации и регистри.

Нашите консултанти и обучители се развиват непрекъснато и поддържат своята компетентност, както в съответствие с наложените бизнес модели, така и с най-напредничавите идеи  на съвременното управление. 

Кога да се обърнете към  нас

Когато планирате да разработите и внедрите нова система за управление,  да осъществите организационна промяна, когато се стремите към по-висока ефективност в управлението, когато целите повишаване компетентността на Вашите служители. 

Как ще Ви помогнем

Ние ще Ви помогнем да създадете практически модели, да ги активизирате, да използвате натрупаната информация и да превърнете всичко това в конкурентно предимство. Ще Ви съпроводим в процеса на вътрешноорганизационна промяна и подобрения.

обратно